ZBOŽÍ V AKCI


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.knihy-song.cz
1. Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu. Provozovatelem výše uvedeného internetového obchodu je Zdeněk Němec, se sídlem firmy Křenovská 1374, 752 01 Kojetín, IČ: 15515834, ( dále jen prodávající ). Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím tohoto internetového obchodu vybere zboží a odešle řádnou objednávku ( dále jen kupující ).
2. Objednací podmínky
Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.knihy-song.cz Kupující objednává zboží elektronickou cestou pomocí formuláře vytvořeného pro tento účel dle stručného návodu jak nakupovat. Objednávka vytvořená touto cestou kupujícím je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží kupujícím. Všechny ceny uvádí prodávající včetně DPH.
3. Zrušení objednávky
Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí nebo nedodává, případně se výrazným způsobem změnila cena dodavatele. V těchto případech je prodávající povinen kupujícího informovat o zrušení objednávky..
4. Dodací a platební podmínky
Objednané zboží zasíláme pouze v rámci České republiky.
Způsob dodání objednaného zboží:
 • a, Osobní odběr - kupující, který si zvolí osobní odběr, může své objednané zboží převzít osobně na základě avíza od prodávajícího na adrese:  Zdeněk Němec, Křenovská 1374, 752 01 Kojetín. 
  Pozor osobní odběr je nutné dohodnout dohodnout předem telefonicky nebo e-mailem.
 • b, Zaslání na dobírku (ČESKÁ POŠTA) - prodávající odešle objednané zboží kupujícímu poštou na dobírku do čtyř pracovních dnů od potvrzení objednávky. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty na dobírku dle níže uvedeného ceníku. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři.
 • c, Zaslání po zaplacení předem (ČESKÁ POŠTA) - po připsání částky za objednáné zboží na účet prodávajícího na základě avíza e-mailem odešle prodávající objednané zboží kupujícímu nejpozději do čtyř pracovních dnů od připsání částky na účet.
Způsob platby, ceník poštovného a balného:
 • a, Platba v hotovosti - pouze Osobní odběr - kupující platí hotově při převzetí objednanného zboží v provozovně prodávajícího ( viz. osobní odběr ). 
  Poštovné a balné 0,- Kč
  ----------------------------
 • b, Platba dobírkou - kupující platí hotově proti potvrzení při převzetí objednaného zboží u pracovníka České pošty.
  Poštovné a balné 119,- Kč
  -------------------------------
 • c, Platba předem na účet prodávajícího - kupující zaplatí předem objednané zboží
  na základě avíza od prodávajícího na e-mail kupujícího.
  Výhoda levnější poštovné a balné o 40,- Kč.
  Poštovné a balné v tomto případě činí 79,- Kč
  ------------------------------------------------------
Kupující se stane vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.
5. Shoda s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující paravo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zbožínebo odstoupit od kupní smlouvy. To neplatí. pokud kupující před převzetím zboží věděl o neshodě s kupní smlouvou nebo neshodu s kupní smlouvou sám způsobil.
6. Reklamace - reklamační řád
 • a, Poškozené zboží - Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předání pracovníkem pošty, doporučujeme zásilku nepřevzít a informovat prodávajícího o této skutečnosti telefonicky nebo emailem, aby mohl zásilku znovu vyexpedovat. Pokud zjistí kupující závadu až po rozbalení balíku, je nutné, aby o této závadě neprodleně informoval prodávajícího nejpozději však do 3 pracovních dnů telefonicky, emailem nebo poštou. V reklamaci vždy uvede kupující číslo prodejního dokladu a stručný popis vady.
 • b, Chybně dodané zboží - V případě chybně dodaného zboží ( na prodejním dokladu je uvedeno objednané zboží správně, ale kupující v balíku obdržel jiné ), zašle kupující chybně obdržené zboží společně s kopií prodejního dokladu na adresu uvedenou v bodě 1. Prodávající po obdržení chybně zaslaného zboží zašle obratem správné zboží kupujícímu.
 • c, Výměna a vrácení poškozeného zboží - Pokud žádá kupující úplnou výměnu objednaného zboží nebo vrácení peněz, musí kupující vadné zboží zaslat doporučeně ( pozor nikoliv na dobírku ) zpět na adresu prodávajícího. Ke zboží přiloží kupující stručný popis vady a číslo prodejního dokladu s uvedeným požadavkem na výměnu zboží případě na vrácení peněz. Žádá-li kupující vrácení peněz uvede číslo svého účtu, kam mají být peníze vráceny, pokud tak neučiní budou zaslány poštovní pokázkou.
7. Záruka vrácení zboží a peněz, odstoupení od smlouvy
 • a, Dle zákona číslo 89/2012 Sbírky pargraf 1829 občanského zákoníku má kupující právo zakoupené zboží do 14 dnů od převzetí vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vzniká nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené. S výjimkou audio a video nahrávek u kterých byl porušen originální obal (fólie) viz. bod 7b.
 • b, Dle paragrafu 1837 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sbírky) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky (CD, LP, DVD, BluRay atd.) nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • c, Částka za vrácené zboží bude prodávajícím vrácena na bankovní účet kupujícího nejpozději do čtrnácti dnů od odstopení od smlouvy, ne dříve než dojde k vácení zboží na adresu prodávajícího.
8. Spokojenost s nákupem
„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“
9. Závěrečná ustanovení
Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu www.knihy-song.cz jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel výše uvedeného internetového obchodu se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.
 
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
 
 
 
 
 
 
MWNiZ